fredag 16. oktober 2009

Oljeboring i Lofoten og Vesterålen

Det er store risikoer i et tilfelle av oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Den største risikoen ligger likevel hos skipene som frakter oljen.

Norge er altfor dårlig forberedt dersom vi står overfor et oljesøl. Norge er ikke tilstrekkelig utstyrt med oljevernutstyr som kan stanse et av de større utslippene. I fint vær vil kun litt over halvparten av oljen kunne samles opp.
Konsekvensene av et eventuelt oljesøl blir derfor fatale. Blant annet vil fisk, sjøfugl, sjøpattedyr og korallrev være svært utsatt. Skyting av seismikk vil skremme fisken og dermed skade fiskenæringen. Bellona hevder i en av sine artikler at fossil energi må fases ut og vi må fnne nye måter å tilfredstille behovene våre. Måter som ikke skader miljøet.


Aina Valland, direktør for miljø i FHL (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) sier i en artikkel fra 2007 at vi også trenger oljevernutstyr som fungerer i dårlig vær, ettersom dette er noe vi ikke har den dag i dag. Hun mener dette er en forutsetning. Det er viktig å være godt forberedt på at en slik situasjon kan oppstå. Hun hevder at teknologien har stått stille når det kommer til utviklingen av utstyr som kan være med på å redusere skadene av eventuelle utslipp.


Foto: VG-nett. Fisk og hav tar stor skade ved et oljesøl

Uenighet blant partiene
Politikerne er svært uenige om oljeutvinningen er verdt risikoen. Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti er motstandere av oljevirksomhet utenfor Vesterålen og Lofoten. Høyre og Fremskrittspartiet er positive til forslaget, mens Arbeiderpartiet ikke vil ta standpunkt i saken enda. Tore Nordtun fra Ap fastslår at de ikke vil ta en avgjørelse før vi har mer kunnskap og en faglig vurdering om seismikk, fiskerinæringen, sjøfugl og det maritime miljøet.

Foto: Joakim S. Enger. Skipet Full City som går på grunn”Full-City” ulykken
Laste skipet ”Full City” gikk på grunn 31.07.09 ved Såstein utenfor Langesund i Telemark. Store mengder med olje lakk ut i sjøen og ble skylt inn langs kysten og konsekvensene ble fatale for fisk og kyst liv og mange mener det er her problemet ligger, ikke i selve utblåsningen.


Foto: Joakim S. Enger
Her arbeider de på spreng på oppdrag fra Kystverket for å få fjernet olja fra berget.


Dette er også et eksempel på at oljesøl langt ute på havet er lettere å håndtere enn søl nærmere land. De populære badestedene ved Langesund er også dekket av tjukk olje.

Kåre Willoch er i mot oljeboring i nord og mener vi burde vente med å hente oljen. Da kan vi få bedre utbytte ved salg. Han sier til nettsiden petro.no at han mener at ”Full-City” ulykken sier lite om risikoen knyttet til letevirksomhet og produksjon. Likevel viser den hvor uhyre vanskelig det er å begrense skade når det først går galt.

Risikoene
Teknologien for utblåsning er i dag veldig sikker, den største risikoen for oljesøl finner vi når oljen fraktes i store skip. Likevel, er det risiko for utblåsning i forbindelse med komplettering, rørledning, kveilerør, brønnoverhaling, samt andre utslipp i prosesshendelser, brønnlekkasjer. Den største risikoen ligger likevel hos skipskollisjoner.

Foto: Joakim S. Enger
Tjukt lag med olje samlet seg i bukta
”Natur og Ungdom reagerer sterkt på at det ikke er gjennomført en beregning av de reelle konsekvenser og samfunnsmessige kostnader for fiskeriene hvis de skulle rammes av et oljeutslipp. Det er heller ikke gjennomført en markedsanalyse for hvilke konsekvenser et oljeutslipp vil kunne få for prisen på fisk fra Barentshavet.”


Det er viktig at man som ungdom også tar et standpunkt i saker som dette. Din mening har mye å si for hvordan Norge vil utvikle seg. Boring i Lofoten og Vesterålen vil komme hele regionen til gode i form av arbeidsplasser, skatter og inntekter. På den andre siden er risikoene høye for utslipp miljøet ikke kan utsettes for.


Meld deg inn i facebook gruppen enten for eller mot.